Бид хэрэглэгчдийнхээ санал хүсэлтийг богино хугацаанд, чанартай шийддэг.
Програм хангамж боловсруулах

✦  Үүлэн технологи (Cloud) болон SaaS -д суурилсан програм хангамж, интернэт апликейшин програм хангамж хөгжүүлэх
✦  Веб сайт (CMS)-ыг таны хэрэгцээнд нийцүүлэн, шинэ технологи, шилдэг шийдлийг ашиглан чанарын өндөр түвшинд бүтээх
✦  Android болон iOS үйлдлийн систем бүхий ухаалаг гар утсанд зориулсан мобайл апп зохиох
✦  Бүх төрлийн десктоп програм хангамж хөгжүүлэлтийг олон жилийн туршлагын хүрээнд чанарын өндөр түвшинд боловсруулах

Бүтээгдэхүүний үйлчилгээ

✦  Бүтээгдэхүүнийг суурилуулах, ашиглалтад дэмжлэг үзүүлэх техникийн хэвийн байдал шалгах
✦  Анхан шатны болон тайлангийн маягт-д өөрчлөлт оруулах
✦  Шинэ баримт, тайлан журнал болон модуль нэмж оруулах
✦  Татвар болон НДШ хувь хэмжээ, дансны харьцаа тохируулах
✦  Хуулбараас дата сэргээх
✦  Програм ашиглалтын зөвлөгөө
✦  НББ-ийн мэргэжлийн зөвлөгөө
✦  Серверийн байнгын хэвийн ажиллааг хангах, тохиргоо хийх

Програм хангамжийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Доорх програм хангамж хөгжүүлэлтийн бичиг баримт болон кодчилолын үе шатанд зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллана.
✦  Програм нэвтэрүүлэх байгууллага, салбарын бизнес процесс
✦  Системийн шаардлага
✦  Системийн архитектур
✦  Датабэйс архитектур
✦  Технологи архитектур
✦  Кодчлол, нэвтрүүлэлт
✦  Unix, Windows Server бүтээх тохируулах
✦  НББ,НДШ, Татварын мэргэжлийн зөвлөгөө

Сургалтын үйлчилгээ

✦  Програм хангамж нэвтрүүлэлтийн танхимын сургалт
✦  Програм хангамжийн нэвтрүүлэлтийн цахим сургалт
✦  Давтан сургалт
✦  Oracle, PostgrSQL Database-ын сургалт