Вэб хөтөч (Browser)

Вэб хөтөч буюу browser гэдэг нь та бидний сайн мэдэх Mozilla FirefoxGoogle ChromeInternet Explore, Microsoft Edge, OperaSafari зэрэг вэб хуудсыг үзэхэд ашигладаг программ юм. Өөрөөр хэлбэл бидний интернэт ертөнцөөр аялахад газарчилдаг хөтөч гэж ойлгож болно. Хөтөч нь HTTP протоколын тусламжтайгаар вэб хуудсыг бидэнтэй холбож өгдөг.

Гайхалтай нь эдгээр вэб хөтөч программууд ямар ч үнэ төлбөргүй бөгөөд эдгээрээс Internet Explore нь бидний компьютерийн Windows үйлдлийн системийг дагалдаж ирдэг. Харин Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome нь тусдаа бие даасан программ хэлбэрээр тараагддаг. Safari нь Мак үйлдлийн системийг дагалдаж ирдэг.

 

Сарын мэдээний нэгтгэл


Яам болон орон нутгийн сарын мэдээ, өглөг, авлага, нэмэлт санхүүжилтийн мэдээний нэгтгэлийг байгууллага, хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилал, салбарын ангилалаар түүвэрлэн нэгтгэсэн мэдээ гаргах
Нэгдсэн төлөвлөгөө, төсвийн хуваарийг системд импорт хийх
Нэгж байгууллага Dynamic 1.0 программаас илгээх болон өөрийн эрхээр шивэх боломжтой
Нэгж байгууллагуудын мэдээг нэгтгэлийн нягтлан хянан засах баталгаажуулах

This will close in 21 seconds