Шинэ жилийн гацуур мод засахдаа анхаарах зүйлс

Шинэ он гарах мөч ойртож буй энэ үед айл бүхний хүндэт хойморт бяцхан хүүхдүүдийн хөөр баясал, гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг нэмэн сүндэрлэдэг зүйл бол гацуур мод. Тэгвэл аль ч төрлийн гацуур модны шатамхай чанар өндөр байдаг бөгөөд гал алдсан үед амархан шатах эрсдэлтэй. Иймд аюулгүй байдлыг хангаж дараах зөвлөмжийг дагахыг Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс анхаарууллаа.

Шинэ жилийн гацуур мод засахдаа анхаарах зүйлс:

 

Эх сурвалж: 

  • https://eagle.mn/r/121821

Сарын мэдээний нэгтгэл


Яам болон орон нутгийн сарын мэдээ, өглөг, авлага, нэмэлт санхүүжилтийн мэдээний нэгтгэлийг байгууллага, хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилал, салбарын ангилалаар түүвэрлэн нэгтгэсэн мэдээ гаргах
Нэгдсэн төлөвлөгөө, төсвийн хуваарийг системд импорт хийх
Нэгж байгууллага Dynamic 1.0 программаас илгээх болон өөрийн эрхээр шивэх боломжтой
Нэгж байгууллагуудын мэдээг нэгтгэлийн нягтлан хянан засах баталгаажуулах

This will close in 21 seconds